DSC_0377.JPG

een onderbouwd en toekomstgericht

zorgaanbod op maat

Lynn

In 2004 ben ik afgestudeerd als logopediste. Sindsdien heb ik ervaring opgedaan in revalidatiecentra en het (buiten)gewoon lager en secundair onderwijs. Ik werkte als logopediste, GON-begeleider en ondersteuner. Omdat ik geloof in levenslang leren behaalde ik ondertussen m'n lerarendiploma en volgde ik verschillende logopedische bijscholingen.

 

In 2008 ben ik gestart als zelfstandig logopediste en in de voorbije jaren heb ik 'Logopedie Lynn Vandycke' uitgebouwd tot een volwaardige praktijk.

 

Ik ben getrouwd met Maarten Nieuwlaet, ben de trotse mama van Pepijn en Abel en herbron met wandelen, yoga en fotografie. 

d76ed36b-5e03-414c-a850-40ee826aa564[280
 
 
DSC_0383.JPG

Visie

 

Ik kies voor een professionele, toekomstgerichte, holistische  en  empathische begeleiding op maat.

 

Het welzijn van mijn patiënt staat centraal en ik ga actief op zoek naar een goede voedingsbodem om hen tot leren en groei te brengen.

 

Daarnaast hecht ik veel belang aan heldere communicatie en ouderbetrokkenheid. Waar nodig wordt er samengewerkt met externe partijen zoals o.a. school, CLB, artsen, revalidatiecentra,  psychologen, psychomotorisch kinesitherapeuten en andere gespecialiseerde paramedici.

 

Aanbod

 

Ik sta u graag bij voor advies, preventie, onderzoek en begeleiding bij moeilijkheden met:

-spraakontwikkeling

-taalontwikkeling

-technisch en begrijpend lezen

-spelling

-rekenen

-stemgebruik

-studeren en informatieverwerking

 

Ik heb ervaring met ASS, lees- en schrijfsoftware, Karaton, Lezergame, Rekentrappers, hoogbegaafdheid, ADHD.

Je kunt je telefonisch aanmelden bij de logopedist op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, CLB of arts. 

We starten met een eerste gesprek, waarna een onderzoek gebeurt om de aard en ernst van de moeilijkheden te bepalen.

Testgegevens en therapieplan worden besproken en in de meeste situaties kan een dossier opgesteld worden om terugbetaling te krijgen van de mutualiteit. Afhankelijk van de problematiek zal hiervoor een aanvullende onderzoek bij een arts en/of psycholoog nodig zijn.

 
DSC_0384.JPG

Tarieven

 

Als geconventioneerd logopediste  werk ik met de tarieven die door het RIZIV bepaald zijn. Vanaf 01/01/21 betaal je voor een half uur logopedie €28,33. Na een goedgekeurd aanvraagdossier kan men 75% terugkrijgen van de mutualiteit. Indien nodig kan het derdebetalerssyteem toegepast worden. Er wordt meestal tweemaal per week een half uur logopedie voorzien.

 

Contact

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Contact

Lynn Vandycke

Kasteeldreef 45

8460 Oudenburg

​​

Tel: +32 (0)478 403 860

info@logolynn.be